:::: MENU ::::
Browsing posts in: Читателски дневник

Илиада – Песен 2

Зевс изпратил сън на Агамемнон, от който той разбрал че трябвало да поведе ахейците в битка. Свикал съвет за да рзбере какво мислят другите по въпрос. Ахйците били готови да си тръгват по домовете.Но Одисей бил изпратен от Атина, която от своя страна била изпратена от Хера , да ги спре. На пътя му застава Терсит. Той винаги придизвиквал свади с царете с повод и без. С това свое поведение той разсмивал аргийците. Терсит бил най-грозен от всички ахейци – мършав и с най-различни визически недъзи. Той е бил най-лошия враг на Ахил и Одисей. Него ден той нападнал Агамемнон и дори ахейците негодували тогава.
Терсит започнал да упреква и да пита Агамемнон какво още искал. НЕговите палатки вече били пълни с мед, а шатрите му били пълни с жени. Ако продължели войната щели да умрат още ахейски синове. Той приканил другите да се прибират по домовете,а Агамемнон да се радва сам на плячката. Укорил го, защото обидил Ахил, който е по-силен от него.
След тези думи Одисей застанл пред хулника и започнал да му вика, че е глупав. Според него Терсит бил най-долния защото обиждал и богоравни и царете. Одисей му казал, че още незнаят как щяла да свърши войната дали щели да победят или не.Той заплашил Терсит какво щял да му направи, ако продължавал така да говори. След това взел си жезъла и започнал да го удря по плещите. Терсит си седнал разплакан.
Войниците погледнали всеки до тях и си споделили, че одисей е правил много смели работи, но това било величествено – накарал този хулни да млъкне.Засрамените войници били спечелини отново от Одисей. Направили приношение в чест на боговете. Следвало изброяване на царете и корабите които съставяли войската. Троянците също започнали да се подготвят за битката.


Черноризец Храбър – „За буквите”

Преди славяните са нямали книги и са гадаели нас черти и резки. Когато са се кръстили били принудени да пишат с римски и гръцки букви.
След това бог им изпратил Константин философ, на който викали кирил и той им създал азбука от 38 букви. Тя започвала с „аз” , която била по гръцки образец. Гърците имали „алфа”. Гърците създали своята азбука по подобие на еврейската. При евреите първата буква била “алеф”. Така казвали на децата когато тръгвали за училище. „Алеф” значи „учи се”. На гръцки „алфа” значело „търси”, а не „търси учение”. Кирил създал ”аз” подообно на това. И тъй като била първата буква дадена от Бог всеки трябвало да я произнася с широко отворена уста докато другите букви се произнасяли с лека отворена уста.
Някои се чудели защо Кирил е написъл азбука с 38 букви като гърците можели да пишат с 24. Всъщност гърците наистина имали 24 букви, ноп също така имали 11 двугласни и три за числата 6,90,900. Когато се съберат се получават точно 38.
Други се чудели закакво са им на славяните букви като книгите им нямало дда бъдат дадени от Бог. Но те са в заблуждение , защото Бог не е казал на какви езици да се пишат книгите. Той не е създал първо нито еврейския, нито елинския, нито сирийския език, на който са гоаоврили Адам и Ева. Той е разделил езиците при стъпаловидното визвишение. Освен размесените езици тогава са се размесили и нравите,и обичаите, и законите и т.н.
Преди време и елините са нямали азбука и са пишели с финикийски знаци. Когато дошъл Паламид той създал азбука от 16 знака. После кадъм я бил разширил с още три. След доста време Синомид добавил още 2, а след него и Епихарий добавил още 3. Тогава станали 24. Минали още много години докато се появил Дионисий, който добавил още 6 двугласни. Други хора добавили останалите 5 двугласни и три числа. За много време елените придобили 38 букви в азбуката си, а минало и още много време докато някой се решил да преведе Свещенните книги от еврейски на елински. А славянската азбука ссам Кирил я създал и превел свещените книги от гръци на славянски. За това славянската азбука е била по свята от елинска, защото я е създал свят човек.
Можело някой да казвал, че славянската азбука не е добре подредено, но преди време и гръцката е била така и много хора са я подреждали. Ако някой бил питал гърците кой им е създал азбуката малко щяли да бъдат хората, които да знаят. Но славянските книжовници знаели, че това бил Кирил и брат му Методий. Те дори знаели кога е създадена.
Така Бо дал разум и ум на славяните.


Митът за Атридите (Старогръцки митове и легенди – Едуард Петишка)

Троя бил опожарен и руините му били тъжни. Имало много хищни птици, които търсели храна. Гърците товарели кораб след кораб с ценности и потеглили в морската шир към домовете си.
Агамемнон предвождал всички към скъпата им Гърция. Той бил десет години далеч от Микена. Неговият роднина Егист винаги е мечтал да заема трона. Той не се включил във войната с тази цел да съблазни царица Клитемнестра и да заема с хоитрост властта. Тя била инструктирала войните когато видели корабите на Агамемнон дда запалят голям огън за да можели царицата и Егист да се подготвят за завръщането на царя.
Когато запалили огъня царицата наредила да постелят червени килими , по които да мине Агамемнон. Той незнаел, че в двореца го чакала смъртта. Всички завърнали се били радостни от хубавото им посрещане. Агамемнон бил изненадан от приятното държание на царица Клитемнестра.
Агамемнон влязъл в двореца и се отпуснал в топлата вана, която била приготвена за него. Когато той влязъл царицата и Егист се нахвърлили над него и го убили. Когато разбрали това много хора реили да отмъстят за него, но Егист се бил подготвил и за това. Той събрал неговите привърженици в двора и така успял да задържи трона си. Така той заел мястото и трона на Агамемнон.
Агамемнон оставил две дъщери и един син. Една от тях – Електра изпратила Орест далеч от родината му ,защото се страхувала за живота му. Всеки кът от двореца й напомнял за подлото убийство на баща й. Майак й се държала с нея като прислужница и никой незнаел, че тя е дъщеря на великия цар Агамемнон.
Царица Клитемнестра и цар Егист управлявали страната седем години. Електра търпяла всичко през това време и се надявала, че някой ден брат й Орест щял да се върне и щял да отмъсти за убийството на баща им. Тя вече почти била загубила надежда това да стане когато в Микена влязъл стар старец придружаван от двама младежи. Те се отправили директно към царския дворец. Старецът казла на орест, че той и приятеля му пилад трябвало да посетят гроба на Агамемнон и че самият Орест трябвало вече да отмъсти за неговата смърт.
Старецът отишъл в двореца и казал на Клитемнестра, че Орест е умрял. Когато чула това, Електра започнала да плаче, защото тя го чакала толкова много време. Царицата била много радостна на тези думи защото и тя се страхувала, че той щял да отмъсти, но страховете й били напразни. Старецът казал, че Орест е умрял след като се състезавал в едно състезание с двуколки. Той често побеждавал, но се слчил инцидент и умрял.
Царица Клитемнестра поканила стареца на трапезата си и вече сияела от радост. Старецът казал, че щели да дойдат двма младежи, които да донесът прахът на орест.
През това време Електра се чудела как да умре. Тогава нейната по-малка сестра я изненадала. Тя била радостна и казала на сестра си че намерила на гроба на баща им къдриса , която приличала на нейните и сигурно е била на Орест. Предположила, че скоро ще гоо видят. Електра била объркана и незнаела на кого да вярва. Тя излязла навън за да чака брат си когато Орест и Палад доближавали двореца.
Орест непознал сестра си и я помолил да ги заведат при ццарицата за да й дадат урната с прахта на Орест. Тя се разтроила и ги попитъла дали брат й наистина бил мъртъв. Тогава орест я познал и я успокоил, че е жив. Нейните щастливи викове се разнесли из целия дворец. Старецът ми извикал да идва при царицата по-бързо. Така планът им се ускорил. Орест взел мечът си и убил вкаменената от страх Китемнестра. Егист научил за смърта на Орест и нахлул в залата за да се увери наистина ли било така , но тогава и той загубил живота си.
Голяма тълпа се събрала пред двореца когато разбрала, че за смърта на Агамемнон е отмъстено. Тогава се появил мъж, който едва се движел. Това бил Орест. Когато убил майка си около него се появили духовете на отмъщението наречени ерениите. Те се въртели около главата му и пеели зловеща песен. Само той ги виждал. Орест напуснал Микена и със своя приятел Пилад се отправили към Делфи за да питат пророчицита какво да правят.
Тя им отговорила, че Орест трябвало да отиде в Таврида и да донесе статуята на Артемид, която паднала от небето. Царят на Таврида бил много зъл. Всеки чужденец, който бил хващан на негова земя бил пренасян в жертва на Артемида. Пилад и Орест знаели това и в мрака се опитали да вземат статуята, но вдигнали шум и били хванати. На другата сутрин стражите отвели двамата на жертвеника. Една жрица се приближила с меч за да ги убие.
Орест се сетил за сестра си Ифигения, която баща й принесъл в жертва. И изрекъл името и преди да умре. Тогава изведнъж жрицата изпуснала меча и попитъла младежа откъде знае това име. Той и казал, че това била сестра му. Тогава жрицата казала на царя, че нетрябвало да ги убиват, защото богинята искала така и че щяла да приеме жертвата на другия ден, а в него момент.
След това жрицата казала на орест, че тя е сестра му и че богинята я отнесла с един облак. Тя дълго й служила. После тя отвела брат й и приятела му и те избягали със статуята далеч от Таврида.
Още дълго време Орест чувал песента на ерениите, но Атина Палада се смилила над него и ерениите се махнали. Той взел връста в Микена, но никога незабравил песена на ерениите.


Иисус умира на кръста (библия – нов завет)

Петър искал да бъде редом с Иисус и затова още в ранни зори тръгнал към ддома на първосвещенника Каиафа. Там вече тълпял народ. Всички знатни евеи били вече там за да споряд за Иисус. Той влязъл и видял много хора покрай него и всички искали Иисус да умре. Тогава Петър си помислил, че ако разберат, че той е един от ученицитре му сигурно ще го убият.
Една от слугините в двора попитала Петър небил ли той един от учениците на Иисус. Петър отрекъл да е. Излизайки от двора друга слугиня го попитала същото и той пак отрекъл. Същевременно в двора разпитвали Иисус дали наистина той бил синът Божи, но той само казал, че те го казвали. Това много ядосало войниците и започнали да го бият. Петър видял и това отдалеч и много се уплашил. Тогава един войник го посочил и го попитал пред всички не е ли той един от учителите на Иисус. Петър побъразл да отрече това и дори се заклел. В този миг започнал да пее петел и той се сетил, че Иисус му предсказал, че ще се отрече от него три пъти преди да пропеят първи петли. Петър много се разтройл от този спомен.
Иудеите повели Иисус към дома на Пилат, който бил римски управник и искали да му разкажат какво е направил Иисус. Много хора се присъединили към съпровождащите Иисуса хора. Когато стигнали до Пилатовия дом, те разказали на Пилат,че Иисус искал да стане цар на израел и че бил син на Бог. Пилат неразбирал обвиненията на хората и небил съгласен с тях. Тълпата се разярила и Пилат се уплашил и им дал Иисус да правят каквото си искат с него.
Радостна тълпата потеглила. Иисус нищо неговорел и колкото и да го питали разни неща, той продължавал да мълчи. Войниците на Пилат се подигравали на Иисус. Дошло времето когато трябвало да отведат Иисус на Гоглта където хората разпъвали на кръст всички престъпници.Него ден освен иисус била разпнати още два човека, които били убили други хора.
Когато Иисус бил разпънат на кръста, над земята се появила тъмнина. Станало много тъмно и нищо не се виждало. Бог искал да им покаже, че на кръста е неговия Син. Последните думи на Иисус били, че всичко било свършило. Тогава земята се разтреперала и всички е изплашили. Тогава те разбрали, че наистина това бил Синът Божий. Всички се разбягали и съжалявали за това, което са направили.
После приятелите на Иисус внимателно махнали тялото му от кръста. Оплакали Го и го прибрали.


Възкресението на Лазар (библия – нов завет)

Лазар бил приятел на Иисус. Той живеел в едно село близо до Иеросалим с двете си сестри мария и Марта. Много често когато иисус пътувал до Иеросалим навестявал Лазар.
Веднъж при Иисус дошъл човек, който му казал, че приятеля му е тежко болен и само той можел да го излекува. Двете му сестри изпратили човек да повикат Иисус защото брат им ставал все по-злее, а никой неможел да им помогне. Когато Иисус начучил това, той тръгнал към селото със своите ученици за да спасят Лазар.
По пътя учениците му го питали дали Лазар е все още жив, а Иисус им казал, че той сега спял и той щял да го събуди. Но те неразбрали добре думите му и заатова той пояснил, че Лазар и умрял вече. Тогава учениците разбрали, че Иисус мисли да възкреси Лазар.
Когато стигнали до селото те останали в единия му край. Покрай тях минавали много хора, които отивали при двете сестри на Лазар. След като Марта научила, че Иисус е в края на селото, тя отишла при него и му казала , че ако е бил дошъл по-раано Лазар е нямало да умре. Иисус я успокоил като й казал, че този който вярвал в него щял да живее вечно и че лазар е един от тези вярващи и ще възкръсне.
Всички си мислели, че той е дошъл твърде късно и вече неможел да помогнев на Лазар. Иисус отишъл на гроба на Лазар и казал да махнат камъка , който бил на входа на пещерата и затваряла тялото вътре. Мария възразила, но в крайна сметка махнали камъка. Той се помолил на Своя небесен Отец и станало чудото- Лазар излязъл от пещерата. Той бил възкръснал. Всички били щастливи и радостни.


Pages:1234